O Domu Tańca

Stara informacja zachowana przez serpent.pl 
Będzie uaktualniona.

Dawniej była muzyka tańce i pieśni rozbrzmiewające na wsiach w czasie rozlicznych okazji: świąt, wesel, zakończenia czy rozpoczęcia prac polowych. Później pojawiło się radio, gramofon, magnetofon i telewizja, i tradycyjna muzyka zaczęła milknąć. Trwała zażyłość z muzyką, przez wieki obecna w wiejskiej obyczajowości, a także wspólne muzykowanie powoli zaczęły zanikać w życiu wspólnot. Wraz z dawnymi instrumentami odeszły teksty pieśni, rytmy i kroki taneczne, w których zawarte było całe bogactwo myśli, uczuć i wyobraźni ludzi wsi. W zamian przemysł fonograficzny zaproponował różne nurty popularnej muzyki i urządzenia oferujące zestawy gotowych rytmów oraz nie dającą się łatwo zapełnić pustkę po rozpadzie dawnych wspólnotowych więzi. Nadszedł czas poszukiwań. Tam gdzie tradycja trzymała się mocno - na Podhalu czy wśród mniejszości narodowych - ludzie nadal spotykali się, by wspólnie bawić się przy muzyce i tańcu. Ideę wiejskich "domów tańca" przeszczepili do miast po raz pierwszy węgierscy kontestatorzy. Zmęczeni stylistyką dominującej muzyki popularnej, już w latach 60. zaczęli poszukiwać własnych korzeni. Już ponad trzydzieści lat domy tańca świetnie funkcjonują na Węgrzech, stanowiąc inspiracje również dla podobnych poczynań w Polsce. W roku 1995 powstał dom tańca w Warszawie, w roku 2000 w Poznaniu.

Twórcą idei oraz motorem Poznańskiego Domu Tańca jestJacek Hałas - akordeonista, lirnik, śpiewak, współzałożyciel i uczestnik wielu zespołów artystycznych odwołujących się w swej pracy do tradycji. Od lat zajmuje się kulturą tradycyjną w jej różnorodnych aspektach: od kolędowania - w wioskach, miasteczkach i metropoliach - przez muzykę taneczną, warsztaty tańca ludowego i…wesela, przez ballady i pieśni dziadowskie aż po trawersacje fortepianowe i muzykę improwizowaną.. Jest też autorem muzyki do spektakli teatralnych oraz programów edukacyjnych, aktorem i wędrowcem.

Organizatorem spotkań, koncertów, seminariów w latach 2001-2003 było Stowarzyszenie Czasu Kultury, a obecnie jest nim Stowarzyszenie "Dom Tańca. Poznań". Podstawowy nurt działalności związany jest z tańcem korowodowym – najbardziej archaiczną formą celebracji obrzędu spotkania. W szerszym kontekście odnosi się do motywu wędrówki oraz toposu labiryntu. Drugim biegunem praktyk poznańskiego Domu Tańca są polskie tańce ludowe: dostojny kujawiak, mazurek, posuwista polka, starodawne kontro, mistyczny oberek… Cykl spotkań wpisuje się w ludowy kalendarz tradycyjnych świąt i obrzędów, a każde spotkanie jest połączeniem tematycznego warsztatu, koncertu i zabawy okraszonych czasami wystawą czy kulinariami. Ze szczególną uwagą prezentowane są zanikające instrumenty, takie jak dudy, cymbały, harmonia, basy, lira korbowa, ale także sztuka opowiadania historii czy wspólnej zabawy.

Wokół Poznańskiego Domu Tańca skupiają się muzycy eksplorujący najciekawsze i najbardziej archaiczne formy tańca i muzyki tradycyjnej, instrumentów i praktyk wykonawczych.

Kalendarium:

Rok 2001
pierwszy rok działalności poświęcony był prezentacji oraz praktykowaniu tradycji różnych regionów oraz mniejszości zamieszkujących Polskę.

Rok 2002
poświęcony tradycjom regionów ościennych oraz pierwszym fascynacjom tańcem korowodowym (Transylwania, Bretania, Jakucja).
Pierwsza edycja Festiwalu Liry Korbowej "ZAKRĘCENI" (Polska)

Rok 2003
dedykowany folkowi i działaniom inspirowanym kulturą tradycyjną.
Prezentacje i warsztaty prowadzone przez Poznański Dom Tańca w innych miastach Polski.

Rok 2004
spotkania zogniskowane na tańcach korowodowych i wirowych całej Europy.
Autorskie projekty członków Stowarzyszenia poświęcone Chasydom ("Tikkun"-12 ośrodków w Polsce), tradycjom Kaukazu ("W Poszukiwaniu Ptaka Azarana" – Armenia), antropologii (Homo Ludus – Poznań).
Druga edycja Festiwalu Liry Korbowej "ZAKRĘCENI" (Polska-Niemcy-Francja)

Rok 2005
spotkania poświęconych różnym formom opowiadania historii (storytelling, ballady, film autorski, poezja, oczywiście - taniec).
Prezentacje i warsztaty prowadzone przez Poznański Dom Tańca w Europie.
Trzecia edycja Festiwalu Liry Korbowej "ZAKRĘCENI" (Polska-Ukraina).
Współpraca ze Stowarzyszeniem Schola Węgajty przy realizacji międzynarodowego projektu "Atlantyda Północy"

Rok 2006
Współpraca ze Stowarzyszeniem Schola Węgajty przy realizacji międzynarodowego projektu "Atlantyda Północy" oraz spektakli teatralnych "Joculatores Dei" i "Zamek Warmia".
Współpraca ze Stowarzyszeniem Teatr Cinema przy realizacji międzynarodowego projektu "Festiwalu Muzyki Teatralnej".

Rok 2007
Współpraca ze Stowarzyszeniem Schola Węgajty przy realizacji międzynarodowego projektu "Atlantyda Północy" oraz spektaklu teatralnego "Miraculi Sancti Nicolai".
Rozpoczęty regularny cykl spotkań poświęcony tańcom korowodowym, wirowym oraz archaicznym zabawom tanecznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz