Alfabet Tradycji – Wielkopolska: Bukówiec Górny i Pałuki

ALFABET TRADYCJI - WIELKOPOLSKA 

to cykl działań na rzecz zapoznania dzieci z kulturą tradycyjną Wielkopolski – wsparcie procesu edukacji regionalnej, jak również inicjowanie uczestnictwa dzieci w kulturze tradycyjnej jako polskim dziedzictwie kulturowym. 
Jest to wielowymiarowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań w partnerstwie i z inicjatywy grupy artystycznej Mozaika.Podstawę programu stanowią interaktywne spotkania edukacyjne, w trakcie których dzieci poznają w praktycznej formie kulturę własnego mikroregionu Wielkopolski w ujęciu muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca, instrumentów muzycznych, zwyczajów, obrzędów, kodu graficznego i innych wyróżników kulturowych. Stawiamy na interaktywny charakter kontaktu dzieci z kulturą tradycyjną – dziecko ma szansę być zarówno jej odbiorcą, jak i jej współuczestnikiem. Spotkania, przygotowane w oparciu o autorskie scenariusze, prowadzone są przez profesjonalnych animatorów oraz muzyków, zajmujących się tradycjami wybranych podregionów. Spotkaniom w szkołach i przedszkolach towarzyszyły warsztaty dla nauczycieli dotyczące pracy z dziećmi w oparciu o kulturę tradycyjną.
Odbiorcą projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mieszkające w wioskach i miastach, jak również nauczyciele, którzy za sprawą uczestniczenia w spotkaniach oraz dedykowanych im warsztatach, będą mogli poszerzyć podejmowaną tematykę w codziennej pracy.

Alfabet Tradycji – Wielkopolska: Bukówiec Górny


Podczas koncertów dotyczących tradycji Bukówca Górnego przygrywali i opowiadali zwyczajach członkowie kapeli Kapeli Manugi - Patryk Szulc, Michał Mocek oraz Zbigniew Kasperski, a koncerty prowadziła Joanna Szaflik.

Mogliśmy poznać wyjątkowość mikroregionu, na który składa się bardzo duża lecz tylko jedna wieś. Niezwykłe tradycje tego miejsca, podtrzymywane przez wieki przez jego mieszkańców, trwają w muzyce oraz specyficznych zwyczajach.Dzięki współpracy z kapelą Manugi mogliśmy poznać okraszoną śpiewem muzykę bukówiecką, a zwłaszcza wyjątkowe instrumenty: dudy, skrzypce podwiązane

oraz sierszynki.
Dzieci miały także okazję odtworzyć jeden z bardziej wyjątkowych zwyczajów bukówczan – lotanie z klekotami. To wciąż żywy i nadal emocjonujący element lokalnej kultury! 


dudy wielkopolskie, śpiew: Patryk Szulc Kapela Manugi
skrzypce podwiązane, śpiew: Michał Mocek, Zbigniew Kasperski Kapela Manugi
prowadzenie spotkań: Joanna Szaflik
rekwizyty: Joanna Szaflik
scenografia: Anna Kaźmierak Miło to widzieć, Pracownia Kostiumy i Rekwizyty
mazanki – karty edukacyjne: Anna Kaźmierak Miło to widzieć
zdjęcia: Marianna Łakomy

Alfabet Tradycji – Wielkopolska: Pałuki

Podczas koncertów o tradycjach i muzyce Pałuk towarzyszyła nam kapela Przodki, która pojawiła się w nietypowym składzie, dostosowanym do muzyki tego mikroregionu.


Mieliśmy okazję tańczyć wspólnie z dziećmi do muzyki pałuckiej i poznawać wybrany wariant składu kapeli pałuckiej – wśród różnych instrumentów spotykano tu przede wszystkim skrzypce, klarnet i basy (lub kontrabas). 


Wielkie wrażenie wywarły również tradycyjne ozdoby, którymi dekorowano domy na Pałukach. Ich autorką jest Małgorzata Bołka, depozytariuszka tradycji rękodzielniczych Pałuk. Dzieci zobaczyły pająka, rózgi pałuckie, kropidła czy wianki z tradycyjnych kwiatów papierowych.
skrzypce, śpiew: Dominika Oczepa
basy, śpiew: Joanna Szaflik
klarnet, śpiew: Aleksander Kwietniak
prowadzenie spotkań: Karolina Ociepka
scenografia: Anna Kaźmierak Miło to widzieć, Pracownia Kostiumy i Rekwizyty
rekwizyty: Małgorzata Bołka
mazanki – karty edukacyjne: Anna Kaźmierak Miło to widzieć
zdjęcia: Marianna Łakomy


Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o różnych elementach kultury i tradycjach Pałuk i Bukówca Górnego - zapraszamy do pobrania mazanek– zaprojektowanych przez Annę Kaźmierak kart edukacyjnych, które zapraszają, żeby podczas zabawy bliżej poznać kulturę tradycyjną obu mikroregionów Wielkopolski.


W Mazankach znajdziecie rysunki, archiwalne fotografie i liczne pola do kreatywnych działań dla najmłodszych. Mazanki są udostępnione na wolnej licencji – zapraszamy do wspólnego odkrywania kultury tradycyjnej Wielkopolski. I Ty możesz je mieć!
Pobierz tutaj:

Mazanki - Bukówiec Górny
Mazanki - Pałuki

Do pobrania również scenariusze zajęć:
Scenariusz - Bukówiec Górny
Scenariusz - Pałuki

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.

Jak dotąd projekt Alfabet Tradycji objął następujące podregiony Wielkopolski:
– Region Kozła, Ziemia Kaliska, Biskupizna – edycja 2018 (organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, partner strategiczny: grupa artystyczna Mozaika, zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”).
– Bukówiec Górny, Pałuki – edycja 2019 (organizator: Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań, partner strategiczny: grupa artystyczna Mozaika, zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “EtnoPolska 2019”).

Moje tradycje, moje korzenie – czyli skarby na wsi

W dwóch mikroregionach Wielkopolski – na Biskupiźnie i na Ziemi Kaliskiej – odbyły się w listopadzie 2018 spotkania z muzyką i kulturą tradycyjną, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl interaktywnych koncertów edukacyjnych, w trakcie których dzieci poznają zwyczaje, tradycje, muzykę i tańce stron, z których pochodzą.


Dzięki zaproszeniu do współpracy muzyków, zajmujących się na co dzień tradycjami Wielkopolski, dzieci mają okazję usłyszeć na żywo muzykę wiejską, będącą niematerialnym dziedzictwem kulturowym wspomnianych subregionów - Ziemi Kaliskiej i Bisukupizny. W spotkaniach uczestniczą nie tylko muzykanci, ale również lokalni depozytariusze tradycji, co wspiera międzypokoleniowy przekaz. Na Ziemi Kaliskiej opowiadała o tradycjach i śpiewała Janina Plichta z Czempisza.O strojach i wyjątkowych nakryciach głowy na Biskupiźnie opowiadała Beata Kabała - jedyna depozytariuszka tradycji wykonywania kopek biskupiańskich. Interaktywna formuła koncertów odpowiada potrzebom najmłodszych odbiorców, a tym samym umożliwia im zdobywanie wiedzy o tradycjach swojego regionu w sposób atrakcyjny i aktywny. Dzieci otrzymały również materiały dydaktyczne w formie specjalnie zaprojektowanych kart, umożliwiających stworzenie postaci w strojach tradycyjnych.

Projekt ”Moje tradycje - moje korzenie”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań. Program dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ”Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.” Partnerami projektu są: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic, kapela Przodki oraz firma Mozaika. 
Dotarliśmy do 1295 dzieci oraz 100 nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,czyli łącznie do 1395 uczestników.

Ostra potańcówka poświąteczna 19.04.201719.04 - Dzień czosnku

Tuż po Wielkiejnocy zapraszamy na kolejne spotkanie Domu Tańca Poznań
To, że 19.04 jest międzynarodowym dniem czosnku możemy potraktować jako sugestię dotyczącą sposobu celebracji – ostro, zdrowo, naturalnie. Zaś powodów, by spotkać się na zabawie jest mnóstwo.

Czy wiecie że 19.04 :
 • 1346 – Bydgoszcz otrzymała prawa miejskie od króla Kazimierza III Wielkiego.
 • 1831 – Podczas powstania listopadowego Polacy zwyciężyli w II bitwie pod Boremlem.
 • 1919 – Podczas wojny polsko-bolszewickiej polskie wojsko odbiło Wilno.
 • 1943 – Wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
 • 1950 – Powołano Urząd do Spraw Wyznań.
 • 1956 - Karol Kuryluk został ministrem kultury i sztuki w miejsce odwołanego Włodzimierza Sokorskiego 
  zaś w Stoczni Gdańskiej zwodowano drobnicowiec MS Bolesław Bierut.
 • 1979 – Dokonano próby wysadzenia pomnika Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie.
 • 2002 – Wystartował kanał Tele 5.
 • 2007 – Gen. Andrzej Błasik został dowódcą Sił Powietrznych RP.
Dopiszmy wspólnie do tej listy znaczących wydarzeń:
 • 2017 – odbyło się fantastyczne spotkanie poznańskiego Domu Tańca w Scenie Roboczej
Scena Robocza, Poznań, ul. Grunwaldzka 22 (4 piętro)
bilety w cenie 15 zł do zakupienia bezpośrednio przed wydarzeniem (dzieci za darmo)

Pożegnanie tancerza


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę, 31 lipca 2016 r. 
odszedł do Boga ukochany
Mąż, Ojciec i Przyjaciel

JACEK NOWAK

wieloletni bywalec wydarzeń i potańcówek Domu Tańca Poznań.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 6 sierpnia 2016 r. (sobota) w kościele pw. św. ojca Pio, przy ul. Wańkowicza, o godz. 10.00.

Po mszy św. nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz
w Suchym Lesie przy ul. Borówkowej.

Na ostatnie pożegnanie zaprasza przyjaciół i znajomych
pogrążona w smutku Rodzina.

Jacku! Szlifuj nam niebieskie deski na oberki!

Niedługo, Bracie, z Tobą się ujrzemy,
Jużeś tam doszedł, my jeszcze idziemy…

Rodzinie i przyjaciołom Jacka składamy serdeczne kondolencje
- ekipa Domu Tańca Poznań.

SĄSIEDZKA POTAŃCÓWKA // 4.06.2016              4.06 / sobota / godz. 18.00
             Skwer przed budynkiem byłego kina Olimpia

Zapraszamy małych i dużych, i tych starszych, i tych młodszych! Poznajmy się i zaprzyjaźnijmy! Bawmy się razem i świętujmy!

Zabawę prowadzą Przodki - to formacja muzyczna, spotykająca się regularnie w Poznaniu, podejmująca próby odtwarzania i kultywowania odchodzącej kultury muzycznej polskiej wsi, jej tańców i obrzędów w charakterze możliwie najbliższym dawnym, wiejskim sposobom muzykowania. Do muzycznych środków (skrzypce, bęben i basy pełniące rolę perkusji) dołączają entuzjazm i autentyczną pasję, by wywołać euforię u siebie oraz tancerzy i zbliżyć się tym samym do sposobów doświadczania odświętności właściwych naszym wiejskim przodkom.

Granie i śpiew na wsi pełniło funkcję użytkową, stąd, poza muzyką, Przodki reanimują również tradycyjne konteksty jej wykonywania - organizują potańcówki, spotkania śpiewacze, grają na weselach, a w okresie świątecznym kolędują po domach. Podczas tych spotkań muzycy świadomie starają się zacierać granice między wykonawcami a odbiorami, dlatego są one na tyle autentyczne, na ile autentycznych mają uczestników. Ponadto Przodki regularnie współtworzą inicjatywę Poznańskiego Domu Tańca.

Nazwa Przodki odwołuje się zarówno do przeszłości, do tradycji naszych przodków jak i przodkowania, bycia jak w tańcu „pierwszą parą”, awangardą, która na nowo ze świeżym i współczesnym podejściem pracuje na rzecz świadomości rodzimej, lokalnej kultury. 


pod nogę muzykę znad Prosny zagra też kapela Gołoborze 

w składzie:
skrzypce: Mateusz Raszewski
basy: Marcin Małecki
baraban: Piotr Rogaliński.


Wstęp wolny dla wszystkich !!!


https://www.facebook.com/events/1081777605212226/

Co miesiąc Dom Tańca Poznań 

w Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA.
Dom Tańca Poznań zaprasza na Wielkie Otwarcie 
16.04.2016 godz.18.00-22.00

Ολυμπία 


 
Już od 776 p.n.e. odbywały się u stóp wzgórza Kronosa, w świętym gaju Altis na greckim Peloponezie igrzyska, sławiące jurność i tężyznę fizyczną. Niestety Olimpia (jako miejsce pogańskie) została z rozkazu Teodozjusza I Wielkiego, zamknięta w roku 390.

I dziś wracamy!

Po 1623 latach wracamy do owych szczytnych panhelleńskich tradycji kształtowania piękna ciała ludzkiego przez fizyczną aktywność. Praktykując korowód i wirowanie - dwie najbardziej archaiczne techniki tańca – doświadczając fizycznej bliskości, wspólnego tupania, sapania i okrzykiwania, czy nawet eksplorując poprzez samą obecność pokłady wyobraźni kinetycznej, dotkniemy też jednego z podstawowych archetypów, jakim jest spotkanie. W szerszym zaś kontekście - historycznym i filozoficznym - motywu wędrówki oraz toposu labiryntu poszukując tańca będącego trawestacją życia.
       W pięknym ciele Zdrowy Duch Przybądź do Domu Tańca w nowej "Olimpii

Scena Robocza:
Dawna "Olimpia" ul. Grunwaldzka 22, Poznań
Bilety w cenie 20zł do kupienia przed wejściem.
https://www.facebook.com/events/1080529348666866/

______

DOM TAŃCA POZNAŃ 
Dawniej wszelkim świętom, weselom, zakończeniom bądź rozpoczęciom prac polowych na wsiach towarzyszyły muzyka, pieśni i tańce. Później pojawiły się radio, gramofon, magnetofon, czy telewizja i tradycyjne wspólne muzykowanie zaczęło powoli zanikać. W latach 60. węgierscy kontestatorzy zaczęli powracać do korzeni i przeszczepiać ideę wiejskich „domów tańca” do miast, będąc jednocześnie inspiracją do podjęcia podobnych inicjatyw chociażby w Polsce. Na grunt poznański ideę „domów tańca” przeniósł Jacek Hałas – akordeonista, lirnik, śpiewak, współzałożyciel i uczestnik wielu zespołów artystycznych odwołujących się w swej pracy do tradycji. Od lat zajmuje się kulturą tradycyjną w jej różnorodnych aspektach: od kolędowania w wioskach, miasteczkach i metropoliach, przez muzykę taneczną, warsztaty tańca ludowego, aż po ballady, pieśni, trawestacje fortepianowe i muzykę improwizowaną.
Wokół Poznańskiego Domu Tańca skupiają się osoby zafascynowane archaicznymi formami tańca, muzyki tradycyjnej i praktyk wykonawczych. Podstawowy nurt działalności związany jest z tańcem korowodowym. Drugim biegunem aktywności Domu Tańca są polskie tańce ludowe: kujawiak, mazurek, polka, starodawne kontro i oberek. Podczas organizowanych wydarzeń artyści wykorzystują zapomniane instrumenty, takie jak dudy, cymbały, harmonia, basy, lira korbowa, ale także sztukę opowiadania historii i wspólnej zabawy.

Warsztaty pieśni cygańskich z Teresą Mirgą

Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań
serdecznie zaprasza na:
WARSZTATY PIEŚNI CYGAŃSKICH
z TERESĄ MIRGĄ


które odbędą się w dniach 28-29 listopada 2015 roku

Będzie to spotkanie z pieśnią tradycyjną Romów Bergitka czyli górskich Cyganów zamieszkujących tereny polskiego Spisza, Słowacjii i Węgier. Pieśni te są bardzo charakterystyczne, składające się nieraz z trzech części rytmicznych. Teksty przepojone są nostalgią, klimatem trudnego życia dawnych Cyganów. To nie są pieśni taborowe, ale pieśni biednych cyganów walczących z codziennością o przetrwanie. Opisują los kowali, wróżek i muzykantów. Pełne są jednak także radości i wolności ducha.

Warsztaty przeznaczone są dla osób mających już za sobą pierwsze doświadczenia z śpiewem. 

Warsztaty poprowadzi Teresa Mirga oraz jej syn, Jonasz Mirga.
Teresa Mirga
- Cygańska poetka, pieśniarka, gitarzystka, kompozytorka, założycielka i liderka cygańskiego zespołu Kałe Bała (Czarne Włosy). Urodziła się i dorastała na polskim Spiszu, w cygańskiej osadzie w Czarnej Górze, gdzie mieszka do dziś. Wywodzi się z Cyganów Karpackich, jednej z czterech grup cygańskich zamieszkujących tereny Polski, która od kilku wieków prowadzi osiadły tryb życia. Swoją twórczość prezentuje podczas solowych występów oraz wspólnie z zespołem Kałe Bała, który jest aktywny od 1992 roku. Obok utworów własnych Teresy Mirgi i melodii Cyganów węgierskich, zespół wykonuje także pieśni należące do tradycji muzycznej Cyganów na Słowacji i Bałkanach oraz stare pieśni Cyganów Karpackich w tradycyjnych i w zupełnie nowych opracowaniach.
Wsparciem dla Teresy na warsztatach będzie jej syn Jonasz Mirga, członek zespołu Kałe-Bała, grający na łyżkach i dzbanie hinduskim. Na warsztatach będzie akompaniował  zwłaszcza do pieśni z tradycji Cyganów węgierskich, gdzie dzban i łyżki występują jako jedyne instrumenty towarzyszące wykonywanym pieśniom.

Warsztaty odbędą się w Poznaniu, na ul. Józefa Paszty 10 (budynek Monaru)

Koszt dwudniowych warsztatów: 165 zł (10 godzin z przerwami)
zapisy, informacje: domtancapoznan@gmail.com, tel. 697 387 670

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - otwarcie nowego sezonu tanecznego (Przeźmierowo, 16.10.2015)

"Muzykanci" w Jeonju, Korea Południowa

Po międzynarodowej trasie koncertowej (Bośnia, Montenegro, Macedonia, Korea) Kapela Hałasów prosto z lotniska przybędzie do Przeźmierowa by rozpocząć kolejny sezon Domu Tańca Poznań.
Zagra także fenomenalna poznańska kapela Przodki oraz niezapowiedziani i nie znani jeszcze goście.

Centrum Kultury Sezam w Przeźmierowie
piątek, 16 października 2015 g. 19:30
wstęp wolny!


[wydarzenie na FB]

Ethnoport - LAUTARI (12.06.2015)

vol.67
nowa płyta / new cd
Zespół powraca do wspólnej pracy po kilku latach przerwy. Ich nowy projekt Vol.67 nawiązuje do dzieła Oskara Kolberga „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Tom 67. dzieł zebranych Kolberga zawiera opracowania fortepianowe muzyki ludowej. Muzycy, zainspirowani spuścizną pierwszego polskiego etnomuzykologa, przedstawiają własne, współczesne opracowania polskiej muzyki ludowej zaaranżowane na kameralny zespół z preparowanym fortepianem.

  16 czerwca 2015 g. 17 koncert LAUTARI / Sala Wielka
bilety 20 zł. bilety jednodniowe 70 zł., karnety