Jacek Hałas: Warsztaty Tańców Nieistniejących (19 marca - 2 kwietnia)

DOM TAŃCA POZNAŃ
zaprasza na:
Trzyczęściowe warsztaty "Raz, Dwa, Trzy, gonisz ty - Tańce Nie-Istniejące"
To autorska propozycja zrekonstruowania kilku polskich tańców ludowych, których ślady pozostały jedynie w zapisach lub nazwie. To również prolegomena do "ludowej praktyki duchowej" poprzez praktykowanie tańców tradycyjnych:
Raz – Ja, ja w grupie, potencjał indywidualny jako twórczy składnik wspólnoty.
Dwa – My - para, sublimacja energii jing jang w tańcu wirowym.
Trzy – My i Oni, asymilacja Obcego, praktyka otwartości w gromadzie.Wieczór pierwszy
dotyczy archaicznej formy tanecznej zwanej korowodem. Z polskiej tradycji tanecznej ta forma zaniknęła na tyle dawno, iż ślady po niej odnajdujemy jedynie w opisach obrzędów weselnych oraz rytuałów dorocznych. Pojedyncze figury i kroki przetrwały w niektórych regionalnych specjałach (np. przytrampywanie). Na warsztacie zajmiemy się przede wszystkim pracą nad specyficzną energią "społeczną" korowodu. Rekonstrukcja dotyczyć będzie tańców ukrytych pod nazwami: siemieniec, bulger, kosejder, harkan, zając.

Wieczór drugi 
dotyczy tańców wirowych. Terminem tym określa się w Polsce oberka, mazurka i polkę oraz ich regionalne odmiany tańczone w parach. Ich specyfiką i istotą, a zarazem wyróżnikiem tradycyjnej polskiej kultury tanecznej jest wirowanie, pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu tarantelli. Zajmiemy się na warsztacie podstawami tej techniki rekonstruując tańce w rytmach parzystych, trójkowych oraz aksakowych: czardasz czadecki, rus-dwa, zilk, polak, szołtys.

Wieczór trzeci 
dotyczy tańców i gier tanecznych w trójkach i gromadach. Nie bez kozery stanowiły one niegdyś podstawę zabaw dziecięcych ucząc w formie najbardziej naturalnej procesów intergracji i odrzucenia oraz funkcjonowania w grupie, posługując się pozawerbalnym językiem ciała i fizycznego kontaktu. Część tych tanecznych gier przetrwała w regionalnych odmianach i śladach. Takowym właśnie poświęcimy czas: baran, hejduk, trojok, krzyżak, kontro.

Intergralnym składnikiem warsztatu jest twórczy "współudział" uczestników, którzy stanowią żywą materię doświadczenia. Zarówno jako indywidua wnoszące w proces osobiste zaangażowanie i umiejętności /lub – równie ważne – nieumiejętności/, jak i minispołeczność ze wszelkimi przynależnymi jej wadami i zaletami.

Warsztaty prowadzone będą przez Jacka Hałasa przy żywej, ręcznie wykonywanej muzyce /Alicja i Jacek Hałas/

Bilety:
warsztat - 2,5 godz - 30 zł
karnet 3 warsztaty - 80 zł
zniżkowy bilet na 13-go dla uczestników warsztatu (nawet jednego) - 20 zł
karnet obejmujący 3 warsztaty plus wydarzenie 13 kwietnia - 90 zł

Prosimy o zgłoszenia mailem na aders: domtancapoznan@gmail.com
Przy zgłoszeniu zostaną podane szczegóły dotyczące wpłaty.
Kontakt telefoniczny: 601 869897, 697 387670

Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godzinach 19.00-21.30 (2,5 godz.) w Teatrze Strefa Ciszy, ul. Grunwaldzka 55/1, Poznań

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz