POTAŃCZMY W MAJU!

DOM TAŃCA POZNAŃ zabrzmi znowu 15. maja 2013!Dom Tańca Poznań


Kto z nami zatańczy?

Jeżeli to Ty - 
do zobaczenia!

 

godzina 19.00 - 23.00
Scena Robocza Teatru Strefa Ciszy
ul. Grunwaldzka 55/1
Poznań!
 bilety w cenie 
15 ZŁ; dzieci 5 ZŁ

 

 

STRUKTURA KRYSZTAŁU

Struktura kryształu charakteryzuje się symetrią sieci krystalicznej oraz uporządkowaniem dalekiego zasięgu.W zależności od ułożenia atomów lub cząsteczek wyróżnić możemy sześć (6) różnie uporządkowanych układów krystalograficznych. Szczególną właściwością ich uporządkowania jest polimorfizm, czyli występowanie tej samej substancji w dwu lub więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną,własnościami fizycznymi i niektórymi własnościami chemicznymi (odmiany te są trwałe w określonych warunkach termodynamicznych). 
Następujące układy poddane będą praktycznej obserwacji (szczególnie pod kątem polimorfizmu)
  1. jednostka, indywiduum jako składnik wspólnoty, struktury łańcuchowe, korowód:  Siemieniec, Harkan, Bulger. 
  2. para, układy komplementarne w wirowaniu, sublimacja zaburzeń pracy błędnika w formy taneczne: Wiwat, Powolniak, Polka, Oberek
  3. trójka, my – oni, asymilacja Obcego, "zagarnianie" przestrzeni: Baran, Trojok, Szołtyska.
  4. czworokąt, struktury symetryczne, podziały, osie endomorfologiczne, odbicia: Krzyżak, Kontro, Wiatrak.
  5. gromady, grupy, zbiory niepuste : Hejduk, Przepiórka, Durszlak. 
  6. muzyka instrumentalna dotycząca powyższych- chętnych muzyków zapraszamy z instrumentami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz