Warsztaty dla nauczycieli (SztukaPuka)Polecamy warsztaty organizowane przez centrum edukacyjne Sztuka Puka (http://sztukapuka.pl).

MUZYKA I TANIEC - OD KORZENI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych

NA WSZYSTKO JEST PIOSENKA, NA WSZYSTKO JEST PRZYSŁOWIE
Idea: Szkolenie polega na praktycznej prezentacji polskiego roku obrzędowego oraz wierzeń ludowych chronologicznie na czterech spotkaniach. Przybliżone zostaną m.in. tradycje związane z kolędnikami oraz przebierańcami zapustnymi, śmiercichą, kupalnocką, dożynkami, wątki związane ze świętymi patronami, a także najważniejsze momenty tradycyjnej obrzędowości rodzinnej.

Cel: Nauka pieśni, monologów obrzędowych, przysłów i powiedzeń ludowych, tradycyjnych życzeń, pod kątem możliwości wykorzystania do widowisk szkolnych i wspólnych zabaw w klasie. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – muzyka, słowa pieśni, nuty i inne.
Forma zajęć: wprowadzenie teoretyczne, warsztaty muzyczne i zajęcia praktyczne.

Terminy:
Jesień: 6 października 2012, godz. 10.00 – 13.00.
Zima: 27 października 2012, godz. 10.00 – 13.00.
Wiosna: 16 lutego 2013, godz. 10.00 – 13.00.
Lato: 20 kwietnia 2013, godz. 10.00 – 13.00.
Prowadząca: Katarzyna Hełpa–Liszkowska
Koszt uczestnictwa: 80 zł/ warsztat, cykl roczny 280 zł/4 warsztaty

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – EDUKACJA REGIONALNA
Idea: Etnograficzna wędrówka przez Polskę w rytm tradycyjnych melodii, pieśni i tańców, w trzech odsłonach. W każdej z części zostaną przedstawione najważniejsze wyróżniki kultury materialnej i niematerialnej omawianych regionów: stroje ludowe, tradycyjne tańce i pieśni, najważniejsze elementy obrzędowości dorocznej i rodzinnej oraz najbardziej charakterystyczne cechy danego obszaru wynikające z jego dziedzictwa kulturowego.

Cel: Nauka pieśni, tańców i zabaw ludowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów pod kątem możliwości wykorzystania do wspólnych zabaw w klasie oraz widowisk szkolnych. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – zdjęcia strojów ludowych, muzyka, słowa pieśni, nuty i inne.
Forma zajęć: wprowadzenie teoretyczne, warsztaty muzyczno – taneczne.

Terminy:
Nasza mała ojczyzna Wielkopolska - 8 października 2012, godz. 15.00 – 18.00
Polska zachodnia i północna – 22 października 2012, godz. 15.00 – 18.00
Polska wschodnia i południowa – 5 listopada 2012, godz. 15.00 – 18.00
Prowadząca: Katarzyna Hełpa–Liszkowska
Koszt uczestnictwa: 80 zł/ warsztat, cykl roczny 220 zł/3 warsztaty

CHŁOPCY, DZIEWCZĘTA, DALEJ WSZYSCY WRAZ! - TRADYCYJNE ZABAWY I PLĄSY JAKO FORMA INTEGRACJI
Idea: Przedstawienie tradycyjnych zabaw i pląsów z różnych regionów Polski jako formy integracji klasy. Zapomniane już zabawy muzyczno – ruchowe, dzięki swojej prostej i przystępnej formie mogą być doskonałą sposobem na budowanie otwartości na rówieśników i metodą integracji klasy poprzez wspólną zabawę.

Cel: Na warsztatach poznamy ok. 15 różnych zabaw i tańców, przedstawionych w różnych wariantach dostosowanych do umiejętności dzieci i wielkości grup, wśród których znajdą się formy korowodowe, tańce z użyciem gestów, tańce z klaskaniem, tańce parowe i trójkowe. Wyposażenie uczestników w materiały do wykorzystania na CD – opis zabaw, teksty, muzyka, pieśni i inne.
Forma zajęć: warsztaty muzyczno – taneczne.

Terminy:
19 października 2012, godz. 15.00 – 19.00,
1 lutego 2013, godz. 15.00 – 19.00,
12 kwietnia 2013, godz. 15.00 – 19.00.
Prowadząca: Katarzyna Hełpa–Liszkowska
Koszt uczestnictwa: 90 zł / warsztat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz