Struktura Kryształu - Sezon 2012/2013


Idea międzynarodowego ruchu „Dom Tańca” to prezentacja kultury wiejskiej w mieście poprzez bezpośrednie uczestnictwo. Mieszkańcom miasta daje możliwość spotkania z muzyką, tańcem,zwyczajami i obrzędami – zapomnianym jezykiem małych społeczności; jednocześnie jest miejscem, gdzie artyści wiejscy oraz miłośnicy dawnego brzmienia mogą prezentować swą sztukę.

Sezon 2012/2013
STRUKTURA KRYSZTAŁU

Struktura kryształu charakteryzuje się symetrią sieci krystalicznej oraz uporządkowaniem dalekiego zasięgu.W zalezności od ułożenia atomów lub cząsteczek wyróżnić możemy sześć (6) różnie uporządkowanych układów krystalograficznych. Szczególną właściwością ich uporządkowania jest polimorfizm, czyli występowanie tej samej substancji w dwu lub więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną,własnościami fizycznymi i niektórymi własnościami chemicznymi (odmiany te są trwałe w określonych warunkach termodynamicznych). 

Następujące układy poddane będą praktycznej obserwacji (szczególnie pod kątem polimorfizmu)
  1. jednostka, indywiduum jako składnik wspólnoty, struktury łańcuchowe, korowód:  Siemieniec, Harkan, Bulger. 
  2. para, układy komplementarne w wirowaniu, sublimacja zaburzeń pracy błędnika w formy taneczne: Wiwat, Powolniak, Polka z kropką.
  3. trójka, my – oni, asymilacja Obcego, "zagarnianie" przestrzeni: Baran, Trojok, Szołtys.
  4. czworokąt, struktury symetryczne, podziały, osie endomorfologiczne, odbicia: Krzyżak, Kontro, Wiatrak.
  5. gromady, grupy, zbiory niepuste : Hejduk, Przepiórka, Durszlak. 
  6. muzyka instrumentalna dotycząca powyższych /szczególnie pod kątem polimetrii/


Na spotkania zapraszamy dzięki uprzejmości Sceny Roboczej /Grunwaldzka 55/1. Poznan/ od 19.00 do 23.00 w środy: 2012 14.11, 12.12 / 2013 16.01, 13.02, 13.03. 

Jacek Hałas, Maciej Filipczuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz