Nagroda Kolberga dla zespołu Duszniczanka

14 listopada 2012 r. Zespół Pieśni Ludowej Duszniczanka odebrał z rąk Sekretarza Stanu Piotra Żuchowskego okolicznościowy medal oraz dyplom w kategorii „Zespoły Folklorystyczne”. Przyznawana od 1974 r. Nagroda im. Oskara Kolberga honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.
Duszniczanki zaprezentowały również swoją ludową twórczość podczas uroczystej gali, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dusznikach w Wielkopolsce od 1985 r.
To niejedyny świetny zespół ludowy z gminy Duszniki. Zespół Podrzewianka jest laureatem I miejsca na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2007 r.
W Dusznikach odbywa się także Ogólnopolski Przeglad Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich (ostatnio zawieszony ze względów finansowych).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz