DRAGON FOLKFEST - OGŁOSZENIE KONKURSOWE

DRAGON FOLK FEST VOL.V
OGŁOSZENIE KONKURSOWE


Konkurs o Złotą Fujarę, edycja piąta.


 Wykonawców, którzy chcieliby wystąpić w konkursie - zagrać w finale Festiwalu i wygrać główną nagrodę – 3000zł, zapraszamy do udziału w kolejnej, piątej, edycji DRAGON FOLK FEST, która odbędzie się 7 czerwca 2014 roku. Konkurs skierowany jest do solistów oraz zespołów grających muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world i etno.


"ZŁOTA FUJARA"
REGULAMIN KONKURSU

DRAGON FOLK FEST VOL.V – 7 CZERWCA 2014Organizatorem konkursu jest Fundacja Mały Dom Kultury.


1. Zgłoszenia do konkursu o „Złotą Fujarę” zbieramy pod adresem 
mdk@krzyk.pl w tytule ZŁOTA FUJARA 2014

2. Koncert finałowy odbędzie się w dn. 7 czerwca 2014 w Klubie Dragon, ul. Zamkowa 3, Poznań.

3. W konkursie "Złota Fujara" mogą wziąć udział zespoły lub soliści grający muzykę z szeroko pojętego nurtu folk, world i etno.

4. Zespoły lub soliści biorący udział w koncercie finałowym wyłonieni zostaną po przesłuchaniu nadesłanych drogą elektroniczną nagrań demonstracyjnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- krótką informację o zespole
- potrzeby techniczne
- trzy utwory w formie audio lub video bądź link zawierający taki materiał

5.Ilość wyłonionych podmiotów zależeć będzie od poziomu artystycznego zgłaszanych propozycji konkursowych, możliwości czasowych oraz ograniczeń przestrzennych


6.Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 9 MAJA 2014 r.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie soliści lub zespoły zostaną zawiadomieni do 12 MAJA 2014 r.

8. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczeni laureaci poprzedniego konkursu.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów oraz zarejestrowanego występu finałowego do celów promocyjnych oraz statutowych fundacji MDK.

10. Nagrodę główną otrzyma zespół lub solista wybrany przez jury po koncercie finałowym.

11. Nagroda główną jest GRAND PRIX "ZŁOTA FUJARA" oraz 3000 pln. Pozostali wykonawcy występujący w koncercie finałowym otrzymują zwrot kosztów podróży.

www.mdk.krzyk.pl
https://www.facebook.com/events/607649972660549/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz