DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Powiadamiamy wszem i wobec, iż Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił stronę internetową dot. konwencji UNESCO:

"Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?
Bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Tradycje i przekazy ustne
między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opowieści wspomnieniowe i wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebowe, zawołania pasterskie i handlowe oraz język jako środek wyrazu;
sztuki widowiskowe w tym tradycje muzyczne wokalne, instrumentalne i taneczne, widowiska religijne, karnawałowe i doroczne;
praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środowiskowe, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby świętowania, praktyki służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, sposoby składania życzeń, tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie na przykład meteorologia ludowa;
wiedza i praktyki dotyczące przyrody; tradycyjne sposoby leczenia; zamawiania miłosne i medyczne, a także
wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym...
...wszystko to i wiele innych, niewymienionych tu zjawisk w całym ich bogactwie i różnorodności określamy jednym terminem niematerialne dziedzictwo kulturowe."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz