Jest Drabina Do Nieba II (CD, In Crudo)


Płyta zawiera 22 przykłady śpiewów, cennych zabytków literacko-muzycznych, pozostających wciąż od wielu pokoleń w żywej tradycji na Mazowszu, Radomszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Sieradzkiem, na Kurpiach, Podlasiu, Suwalszczyźnie i w Lidzkiem (Białoruś). Pieśni i fragmenty modlitw wykonują przedstawiciele najstarszego pokolenia śpiewaków i śpiewaczek, którzy pełnili lub pełnią wciąż w swoich lokalnych społecznościach rolę nieformalnych przewodników domowych obrzędów pogrzebowych. W książeczce znajdziemy historyczno-muzykologiczny komentarz oraz teksty pieśni, całość dopełniają tematyczne ilustracje i fotografie.
Wykonawcy: Jan Kietla, Marianna Kowalska, Janina i Zofia Stolarek (Radomskie), Jan Cytryniak, Stanisława Bogusz i Maria Majek, Maria Bienias (Mazowsze Południowe), Apolonia Godlewska, Czesława Borek, Jan Karamuz (Mazowsze Puszcza Biała), grupa Bandysianki (Mazowsze Puszcza Zielona), grupa z Dobrywody (Podlasie), Czesław Racis i wierni z parafii Rutka-Tartak (Suwalskie), grupa "Jarzębina" z Kocudzy, Jan Wnuk, Stanisław Fijałkowski, Maria Machałek i Jakub Rzemieniuk (Lubelskie), grupa śpiewacza z Baszkowa (Sieradzkie), śpiewacy i śpiewaczki z okolic Woronowa (powiat Lida, Białoruś)

Warto tych śpiewów słuchać, chociaż nie jest to muzyka, do słuchania której świat stara się nas przyzwyczaić, warto ją uwewnętrznić, w jakiś sposób nauczyć się jej.
Remigiusz Mazur-Hanaj, autor płyty 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz