III Turniej Bardów w Piasecznie


Rycerze Dobrej Opieki, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na Turniej Bardów III czyli współczesne Chanson de Geste.
Impreza odbędzie się w Centrum Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 w dniu 04.02.2012. Start godzina 14.00


Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis
Patronat medialny objął Kurier Południowy.
Sponsorami imprezy są: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Medival Market, Restauracja Zawrotnica,Stroje Historyczne Gabriela Glinianowicz, Dominus, oraz Kalander - czerpalnia papieru, Wydawnictwo TRIGLAV

Zasady:

ZIMOWY TURNIEJ BARDÓW PIASECZNO 2012 ZASADY

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY TURNIEJU:
1. KATEGORIA : BARD Z INSTRUMENTEM (Autorskie)
2. KATEGORIA : ZESPÓŁ lub BARD z ZESPOŁEM (CHÓREM) (Autorskie)

ZASADY OGÓLNE :

Wszyscy Uczestnicy Turnieju Bardów występują w ubiorach historycznych, datowanych 1000 - 1492.
Wszystkie wykonywane utwory mają być utworami śpiewanymi, autorskimi, tzn. słowa i muzyka autorstwa barda lub zespołu.
Artysta lub zespół przedstawia do 3 utworów, w tym przynajmniej 1 utwór opiewający czyny współczesnego rycerza odtwórcy, lub opis wydarzenia związanego ze współczesnym ruchem rycerskim.
Pojedynczy utwór nie może trwać krócej niż 1 minutę, ani dłużej niż 4 minuty.
Do turnieju nie mogą być zgłaszane utwory wyłącznie instrumentalne ORAZ RECYTACJE BEZ MELODII.
Instrumentarium użyte prze występie powinno być rekonstrukcją instrumentarium dawnego lub stylistycznie zbliżonego do historycznego (dopuszczalne jest późniejsze datowanie instrumentów, ale nie może być to instrumentarium współczesne).
Wyjątkiem jest możliwość użycia przez barda (zespół) lutni, gitar, oraz instrumentów dętych drewnianych współczesnych (zespół).
W utworach nie mogą występować wyrażenia niecenzuralne.
TURNIEJ BARDÓW JEST TURNIEJEM DLA AMATORÓW

3. KATEGORIA : BARD Z INSTRUMENTEM (odtworzenie muzyki dawnej)
4. KATEGORIA ZESPÓŁ lub BARD z ZESPOŁEM (CHÓREM) (odtworzenie muzyki dawnej)

Wszyscy Uczestnicy Turnieju Bardów występują w ubiorach historycznych, datowanych 1000 -1492.
Wszystkie wykonywane utwory mają być utworami śpiewanymi, historycznymi z wyżej wymienionego okresu (oryginalne słowa i muzyka, lub tylko słowa).
Artysta lub zespóŁ przedstawia do 3 utworów, w tym przynajmniej 1 utwór opiewający czyny rycerza , lub opis wydarzenia rycerskiego
Pojedynczy utwór nie może trwać krócej niż 1 minutę, ani dłużej niż 4 minuty.
Do turnieju nie mogą być zgłaszane utwory wyłącznie instrumentalne ORAZ RECYTACJE BEZ MELODII.
Instrumentarium użyte prze występie powinno być rekonstrukcją instrumentarium dawnego lub stylistycznie zbliżonego do historycznego (dopuszczalne jest późniejsze datowanie instrumentów, ale nie może być to instrumentarium wspóczesne).
Wyjątkiem jest możliwość użycia przez barda (zespół) lutni, gitar, oraz instrumentów dętych drewnianych współczesnych (zespóŁ).
W utworach nie mogą występować wyrażenia niecenzuralne.

TURNIEJ BARDÓW JEST TURNIEJEM DLA AMATORÓW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz